Medisch Centrum Hoge Hond

Een rookvrije generatie

Medisch Centrum ‘De Hoge Hond’ wil een gezonde, rookvrije leef- en werkomgeving stimuleren voor patiënten, bezoekers, medewerkers en alle anderen die zich op het terrein begeven. Het vroeg Pricker Producties een vriendelijke PR-campagne te ontwikkelen om bekend te maken dat in – en rondom het gezondheidscentrum niet meer mag worden gerookt.

Pricker verzorgde de persvoorlichting, ontwikkelde flyers en een ludieke actie fruit uit te delen aan patiënten met een niet-roken-boodschap. De campagne voor HHH in Deventer kreeg landelijke aandacht in de pers.

www.hogehond.nl